Amra Kalender, akademska slikarka

Dobrodošli na moju web prezentaciju... Na ovom mjestu želim napraviti svojevrsnu galeriju mojih umjetničkih radova, ali i predstaviti neka moja druga umjetnička promišljanja ...

23.11.2008.

dugo me nije bilo...

... ali javljam se sa selekcijom novijih radova koji su za prodaju.

... pozdravljam sve koji su me proteklih mjeseci napominjali da imam blog, a i neke buduce posjetioce....


amra

Amra Kalender, akademska slikarka


m o j i l i n k o v i :::

m o j e m a i l :::
amrakalender ET gmail.com